SHLP
Collections et musées
Rubrique rédactionnelle SHLP
Manifestations culturelles
Annonces diverses
Stypendia
Catalogues électroniques
Horaires d'ouverture / godziny otwarcia
Contacts
Liens
  Stypendium  
 HOME > Stypendia
 Stypendium
 

 

Komunikat Komisji Stypendialnej
Towarzystwa Historyczno-Literackiego

 

Informujemy, że termin nadsyłania podań o stypendia na 2020 rok upływa z dniem 31 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

O stypendia ubiegać się mogą osoby specjalizujące się w historii literatury polskiej, w krytyce literackiej i w historii Polski. Chodzi o kandydatów, którym dla kontynuowania pracy, niezbędny jest krótki pobyt w Paryżu i korzystanie z tutejszych bibliotek i archiwów, między innymi ze zbiorów archiwalnych Biblioteki Polskiej w Paryżu. Znajomość języka francuskiego będzie przydatna. O stypendium Towarzystwa Historyczno-Literackiego nie mogą ubiegać się mieszkańcy Paryża i regionu paryskiego. Do umotywowanego podania należy dołączyć życiorys, wykaz publikacji lub opinie osób kompetentnych.

Stypendium wynosi 1.000 euro. Fundusz nie pokrywa kosztów podróży oraz nie zapewnia mieszkania w Paryżu. Przed przyjazdem do Francji, stypendyści muszą ubezpieczyć się na wypadek choroby. Kumulowanie w tym samym okresie różnych stypendiów jest niedozwolone.

 

Podania prosimy przysyłać na adres :

Komisja Stypendialna Towarzystwa Historyczno-Literackiego

Société Historique et Littéraire Polonaise

6, quai d’Orléans

75004 PARIS

 

 
 
       Copyright © Bibliothèque Polonaise de Paris. Tous droits réservés.