SHLP
Collections et musées
Rubrique rédactionnelle SHLP
Manifestations culturelles
Annonces diverses
Stypendia
Catalogues électroniques
Horaires d'ouverture / godziny otwarcia
Contacts
Galerie photos
Liens
  Stypendia  
 HOME > Stypendia
 Stypendia
 

 

Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu

im. Jana i Suzanne Brzękowskich

 

Informujemy, że termin nadsyłania podań o stypendia na 2019 rok upływa z dniem 15 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgodnie z założeniami Funduszu, o stypendia ubiegać się mogą osoby specjalizujące się w historii Polski. Chodzi o kandydatów, którym dla kontynuowania pracy, niezbędny jest krótki pobyt w Paryżu i korzystanie z tutejszych bibliotek i archiwów, m. in. ze zbiorów archiwalnych Biblioteki Polskiej w Paryżu. Wymagana jest znajomość języka francuskiego. O stypendium im. Jana i Suzanne Brzękowskich nie mogą ubiegać się mieszkańcy Paryża i regionu paryskiego. Do umotywowanego podania należy dołączyć życiorys, wykaz publikacji lub opinie osób kompetentnych. Stypendium wynosi 1.000 euro. Fundusz nie pokrywa kosztów podróży oraz nie zapewnia mieszkania w Paryżu. Przed przyjazdem do Francji, stypendyści muszą ubezpieczyć się na wypadek choroby. Kumulowanie w tym samym okresie różnych stypendiów jest niedozwolone.

 

Podania prosimy przysyłać na adres :

Komisja Stypendialna Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich

Société Historique et Littéraire Polonaise

6, quai d’Orléans

75004 PARIS

 * * *

Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Stanisława Lama

 

Informujemy, że termin nadsyłania podań o stypendia na 2019 rok upływa z dniem 15 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgodnie z założeniami Funduszu, o stypendia ubiegać się mogą osoby specjalizujące się w historii literatury polskiej i w krytyce literackiej. Chodzi o kandydatów, którym dla kontynuowania pracy, niezbędny jest krótki pobyt w Paryżu i korzystanie z tutejszych bibliotek i archiwów, m. inn. ze zbiorów archiwalnych Biblioteki Polskiej w Paryżu. Wymagana jest znajomość języka francuskiego. O stypendium im. Stanisława Lama nie mogą ubiegać się mieszkańcy Paryża i regionu paryskiego. Do umotywowanego podania należy dołączyć życiorys, wykaz publikacji lub opinie osób kompetentnych. Stypendium wynosi 1.000 euro. Fundusz nie pokrywa kosztów podróży oraz nie zapewnia mieszkania w Paryżu. Przed przyjazdem do Francji, stypendyści muszą ubezpieczyć się na wypadek choroby. Kumulowanie w tym samym okresie różnych stypendiów jest niedozwolone.

 

Podania prosimy przysyłać na adres :

Komisja Stypendialna Funduszu im. Stanisława Lama

Société Historique et Littéraire Polonaise

6, quai d’Orléans

75004 PARIS

 


 
 
       Copyright © Bibliothčque Polonaise de Paris. Tous droits réservés.