SHLP
Collections et musées
Rubrique rédactionnelle SHLP
Manifestations culturelles
Annonces diverses
Stypendium
Catalogues électroniques
Horaires d'ouverture / godziny otwarcia
Contacts
Liens
  Actualités  
  Archives 2022  
  Archives 2021  
  Archives 2020  
  Archives 2019  
  Archives 2018  
  Archives 2017  
  Archives 2016  
  Archives 2015  
  Archives 2014  
  Archives 2013  
  Archives 2012  
  Archives 2011  
  2010 - L'Année Chopin  
  Przewodnik po zbiorach  
  Przewodnik po zbiorach  
  Słowo od redaktora  
  Chopin w Bibliotece Polskiej w Paryżu  
  Dział biblioteczny  
  Słowo wstępne prezesa  
  Kolekcje Artystyczne  
  Rękopisy i Archiwum  
  Wykaz skrótów  
  Ilustracje Kolekcji  
  Ilustracje Archiwów  
  Ilustracje Biblioteki  
  Archives Année Chopin  
  2010 - l'Année Chopin  
  Programme de l'Année Chopin ą la BPP  
  Les Ballades du patrimoine par la Ville de Paris  
  Espace presse  
  Chopin de A ą Z par Marie-Paule Rambeau  
  Archives 2010  
  Archives 2009  
  Archives 2008  
  Archives 2007  
  Archives 2006  
  Archives 2005  
  Biographies des Artistes  
 HOME > 2010 - L'Année Chopin > Przewodnik po zbiorach
 Kolekcje Artystyczne
 

Kolekcje Artystyczne

 

 
 

  Lista chopinianów        Ilustracje

                        

                                         Wykaz skrótów

 
 
 

 Wśród chopinianów znajdujących się w Kolekcjach Artystycznych Biblioteki Polskiej wyróżnić należy pamiątki bezpośrednio związane z Fryderykiem Chopinem. Przede wszystkim fotel pochodzący z ostatniego mieszkania kompozytora i zakupiony na pośmiertnej wyprzedaży przez jego przyjaciela, malarza, Teofila Kwiatkowskiego. Równie unikalny i sentymentalny charakter ma kosmyk włosów, zamykający w drewnianej owalnej ramce czułą pamięć po kompozytorze. Zarówno on, jak i odlew dłoni oraz maska pośmiertna, obie autorstwa Jean-Baptiste’a Clésingera, pochodzą z kolekcji Adama Mickiewicza. Pamiątki te oraz niektóre z licznych zgromadzonych w Bibliotece Polskiej portretów polskiego kompozytora, można oglądać na stałej ekspozycji, w tak zwanym «Salonie Chopina». Znajdują się tam rownież portrety przyjaciół i osobistości tworzących paryską orbitę Chopina: Franza Liszta, George Sand, Camille’a Pleyela, Juliana Fontany. Liczne portrety rzeźbiarskie zgromadzone na wystawie stanowią przykłady bogatej XX-wiecznej ikonografii kompozytora.

Większość chopinianów znajduje się jednak w niedostępnej dla szerokiej publiczności części Biblioteki. Są wśród nich między innymi nieocenionej wartości portrety Chopina i jego bliskich autorstwa Teofila Kwiatkowskiego, czy Władysława Oleszczyńskiego. Ikonografię chopinowską dopełniają graficzne widoki Żelazowej Woli, Warszawy i innych miejsc związanych z jego życiem. Wśród dzieł plastycznych warto wyróżnić nowatorskie i bogate w znaczenia prace Bolesława Biegasa inspirowane osobą i tworczością kompozytora.

Dużą część zbioru stanowi dokumentacja chopinowska, której gromadzenie rozpoczęte zostało przy okazji zorganizowanej w 1937 roku w Bibliotece wystawy «Frédéric Chopin, George Sand et leurs amis». Składają się na nią liczne reprodukcje, wycinki prasowe, artykuły, druki ulotne, afisze i programy koncertów.

Wśród bogatego zbioru liczącego kilkaset obiektów, znajdują się przedmioty rzadkie i unikatowe, takie jak fotografia projektu pomnika Wacława Szymanowskiego z jego dedykacją dla Władysława Mickiewicza. Liczna kolekcja medali i plakatów pozwala prześledzić historię festiwali chopinowskich, zarówno polskich jak międzynarodowych. Na podkreślenie zasługuje zespół negatywów na szkle powstałych przy okazji prac nad katalogiem do wspomnianej wystawy z 1937 r. Część z eksponowanych na niej obiektów uległo zniszczeniu lub zaginęło w czasie II wojny światowej i niniejsze negatywy stanowią niekiedy jedyny ślad po nich. W zbiorach Biblioteki znajdują się także reprodukcje pocztówkowe obrazów i fotografii związanych z kompozytorem, dokumentacja dotycząca obchodów ważnych rocznic urodzin i śmierci oraz wystaw poświęconych Chopinowi.

Zbiór ten, hybrydyczny i niejednorodny, powstał przede wszystkim z darów, zarówno samych artystów (Teofil Kwiatkowski, Bolesław Biegas), jak i mecenasów (Władysław Dąbrowski, Tadeusz Mazowiecki) i zbiorów rodzinnych (Kolekcja przekazana przez Władysława Mickiewicza).

 

 Anna Czarnocka, Małgorzata Maria Grąbczewska

 

Plakat informujący o sprzedaży wyposażenia mieszkania Chopina po jego śmierci, 1849
Fryderyk Chopin, rysunek wg medalu autorstwa Antoine Bovy, 1856

 
 
       Copyright © Bibliothčque Polonaise de Paris. Tous droits réservés.