SHLP
Collections et musées
Rubrique rédactionnelle SHLP
Manifestations culturelles
Annonces diverses
Stypendium
Catalogues électroniques
Horaires d'ouverture / godziny otwarcia
Contacts
Liens
  Actualités  
  Archives 2022  
  Archives 2021  
  Archives 2020  
  Archives 2019  
  Archives 2018  
  Archives 2017  
  Archives 2016  
  Archives 2015  
  Archives 2014  
  Archives 2013  
  Archives 2012  
  Archives 2011  
  2010 - L'Année Chopin  
  Przewodnik po zbiorach  
  Przewodnik po zbiorach  
  Słowo od redaktora  
  Chopin w Bibliotece Polskiej w Paryżu  
  Dział biblioteczny  
  Słowo wstępne prezesa  
  Kolekcje Artystyczne  
  Rękopisy i Archiwum  
  Wykaz skrótów  
  Ilustracje Kolekcji  
  Ilustracje Archiwów  
  Ilustracje Biblioteki  
  Archives Année Chopin  
  2010 - l'Année Chopin  
  Programme de l'Année Chopin ą la BPP  
  Les Ballades du patrimoine par la Ville de Paris  
  Espace presse  
  Chopin de A ą Z par Marie-Paule Rambeau  
  Archives 2010  
  Archives 2009  
  Archives 2008  
  Archives 2007  
  Archives 2006  
  Archives 2005  
  Biographies des Artistes  
 HOME > 2010 - L'Année Chopin > Przewodnik po zbiorach
 Słowo od redaktora
 
 
Słowo od redaktora
 
 

«Chopin. Przewodnik po zbiorach Towarzystwa Historyczno-Literackiego/ Biblioteki Polskiej w Paryżu» jest najambitniejszym i najobszerniejszym z wydawnictw przygotowanych przez niniejszą instytucję w Roku Chopinowskim 2010, zainicjowanym przez Panią Danutę Dubois, dyrektor Biblioteki Polskiej. Prezentuje on dzieła sztuki, pamiątki, rękopisy, dokumenty, pierwodruki i opracowania, wyselekcjonowane według wspólnego klucza, jakim jest Fryderyk Chopin.

Przygotowanie Przewodnika od początku wzbudzało wiele emocji: entuzjazm do zaprezentowania naszych bogatych kolekcji szerokiemu odbiorcy przemieszany był z obawami o rzetelne i wyczerpujące, a przede wszystkim spójne opracowanie tak różnorodnych zbiorów. Zaprezentowane w Przewodniku obiekty wyłuskane zostały w trakcie licznych kwerend przeprowadzonych przez pracowników, stażystów i przyjaciół – stałych współpracowników Biblioteki Polskiej we wszystkich jej działach: Kolekcjach Artystycznych, Dziale Rękopisów i Księgozbiorze Bibliotocznym.

Każdy z działów we własnym zakresie opracował swoje zbiory. Dla łatwiejszej orientacji, w publikacji zachowano podział na działy, choć rozgraniczenie obiektów nie zawsze jest oczywiste. Wnikliwy czytelnik zauważy na przykład, że w zbiorach Kolekcji znajduje się pewna liczba dokumentów życia społecznego i dokumentów ulotnych, jak również publikacji, które, ze względu na ich charakter, powinny znaleźć się w zbiorach Archiwum lub dziale Bibliotecznym. Elementy dotyczące przygotowania i przebiegu dwóch ważnych wystaw chopinowskich, mających miejsce w Bibliotece Polskiej w 1932 i 1937 r. znajdują się natomiast we wszystkich trzech działach.

Taki układ odzwierciedla charakter całości zbiorów Biblioteki, w której historia, sztuka i słowo pisane przeplatają się i dialogują we wspólnej służbie pamięci o polskiej emigracji we Francji.

Staraliśmy się w sposób najbardziej przejrzysty i wyczerpujący przedstawić kolekcje chopinianów Biblioteki Polskiej. Uzupełnieniem tej prezentacji jest syntetyczna biografia Fryderyka Chopina opracowana przez Marie-Paule Rambeau, jedną z najwybitniejszych znawczyń życia i twórczości kompozytora, a jednocześnie wieloletniego oddanego członka Towarzystwa Historyczno-Literackiego. Wyszczególnionym przez nią najważniejszym datom z życia Chopina towarzyszą jego kompozycje i pierwsze wydania nutowe. W części ilustracyjnej zaprezentowany został niewielki wybór cennych, w tym wielu rzadko eksponowanych obiektów. Dopełniają one tekst i odsłaniają odrobinę wizualnego bogactwa zbiorów Biblioteki. Sadzę, że stanowi ona wspaniały graficzny kadr dla słowa, które jest esencją Przewodnika. Każdy z działów zachował własne nazewnictwo sygnatur, w przypadku Kolekcji Artystycznych są to numery inwentarzowe odnośnie dzieł sztuki i pamiątek oraz sygnatury opisowe, pojedyncze lub zbiorowe w przypadku pozostałych obiektów. W dziale Rękopisów i Archiwum jednostki należące do zbioru Muzeum Adama Mickiewicza noszą sygnaturę zaczynającą się od MAM, jednostki opisane w Katalogu zbiorów THL/BPP noszą sygnaturę BPP, a jednostki zinwentaryzowane, ale nieobjęte jeszcze katalogiem noszą sygnaturę Akc., jednoznaczną z numerem akcesji. W dziale Bibliotecznym, najbardziej jednorodnym, występują dwa rodzaje sygnatur: zaczynające się od «FA» będącego skrótem od fonds ancien i oznaczającego zbiór dawny, oraz zaczynające się od «FN», analogicznie: fonds nouveau – zbiór nowy. Duża część z zaprezentowanych w Przewodniku obiektów to inéditia. Znajdującę się od dziesięcioleci w zbiorach Towarzystwa Historyczno Literackiego/Biblioteki Polskiej w Paryżu, nie doczekały sie dotychczas publikacji, przez co są znane jedynie wąskiemu gronu specjalistów. W oczekiwaniu na wydanie katalogów całości kolekcji poszczególnych działów Biblioteki, wybraliśmy formułę przewodnika, skromniejszą, ale dającą możliwość całościowego ich zaprezentowania. Formuła ta jest zgodna z celem naszej publikacji. Ma ona przede wszystkim wskazywać ścieżki do dalszej eksploracji badaczom spuścizny Fryderyka Chopina oraz jego licznym wielbicielom. Mam nadzieję, że mimo początkowych obaw i dzięki niesłabnącemu entuzjazmowi licznej ekipy, która pracowała nad przygotowaniem Przewodnika, oddajemy do rąk czytelników opracowanie rzetelne, interesujące i doskonale wprowadzające w zbiory chopinowskie najważniejszej polskiej instytucji w drugiej ojczyźnie Fryderyka Chopina.

Małgorzata Maria Grąbczewska

 

Fot. Projekt pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie autorstwa Wacława Szymanowskiego,
fotografia z dedykacją dla Marii i Władysława Mickiewiczów, 1907

 


 
 
       Copyright © Bibliothčque Polonaise de Paris. Tous droits réservés.