SHLP
Collections et musées
Rubrique rédactionnelle SHLP
Manifestations culturelles
Annonces diverses
Stypendium
Catalogues électroniques
Horaires d'ouverture / godziny otwarcia
Contacts
Liens
  Actualités  
  Archives 2022  
  Archives 2021  
  Archives 2020  
  Archives 2019  
  Archives 2018  
  Archives 2017  
  Archives 2016  
  Archives 2015  
  Archives 2014  
  Archives 2013  
  Archives 2012  
  Archives 2011  
  2010 - L'Année Chopin  
  Przewodnik po zbiorach  
  Przewodnik po zbiorach  
  Słowo od redaktora  
  Chopin w Bibliotece Polskiej w Paryżu  
  Dział biblioteczny  
  Słowo wstępne prezesa  
  Kolekcje Artystyczne  
  Rękopisy i Archiwum  
  Wykaz skrótów  
  Ilustracje Kolekcji  
  Ilustracje Archiwów  
  Ilustracje Biblioteki  
  Archives Année Chopin  
  2010 - l'Année Chopin  
  Programme de l'Année Chopin ą la BPP  
  Les Ballades du patrimoine par la Ville de Paris  
  Espace presse  
  Chopin de A ą Z par Marie-Paule Rambeau  
  Archives 2010  
  Archives 2009  
  Archives 2008  
  Archives 2007  
  Archives 2006  
  Archives 2005  
  Biographies des Artistes  
 HOME > 2010 - L'Année Chopin > Przewodnik po zbiorach
 Przewodnik po zbiorach


 
CHOPIN
 
  Przewodnik po zbiorach
 Towarzystwa Historyczno-Literackiego/
Biblioteki Polskiej w Paryżu
 
 
 
 
 

 

 

Słowo od redaktora

 

«Chopin. Przewodnik po zbiorach Towarzystwa Historyczno-Literackiego/ Biblioteki Polskiej w Paryżu» jest najambitniejszym i najobszerniejszym z wydawnictw przygotowanych przez niniejszą instytucję w Roku Chopinowskim 2010, zainicjowanym przez Panią Danutę Dubois, dyrektor Biblioteki Polskiej. Prezentuje on dzieła sztuki, pamiątki, rękopisy, dokumenty, pierwodruki i opracowania, wyselekcjonowane według wspólnego klucza, jakim jest Fryderyk Chopin.

 więcej

 
 
 

 

 

Danuta Dubois, Dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu

 

Chopin w Bibliotece Polskiej w Paryżu

 

Dwusetna rocznica urodzin Fryderyka Chopina jest na całym świecie okazją do złożenia hołdu temu uniwersalnemu artyście. Biblioteka Polska w Paryżu ma do tego szczególne powody. Fryderyk Chopin był jednym z pierwszych członków Towarzystwa Literackiego, z którego wywodzi się Towarzystwo Historyczno-Literackie, stojące dziś na straży niezwykle wartościowej spuścizny kompozytora znajdującej się w zbiorach Biblioteki Polskiej.

 więcej


 

 
 

 

C. Pierre Zaleski

 

Słowo wstępne prezesa Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu

 

Niniejsza publikacja dokumentuje obecność Fryderyka Chopina w zbiorach Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu. Przedstawiony jest w niej wybór dokumentów  rękopiśmiennych i ikonograficznych oraz wydawnictw od czasów Chopina do czasów współczesnych dotyczących twórczości oraz życia kompozytora, jego związków z towarzystwami emigracyjnymi, a także jemu poświęcone dokonania biografów i muzykologów.  

 więcej

 

 
  

  Kolekcje Artystyczne  

  Dział rękopisów i Archiwum    

  Dział biblioteczny

           Kalendarium


 

 
 
         Copyright © Bibliothčque Polonaise de Paris. Tous droits réservés.